Back to top

Testimonials

If they say it will be done by a certain day, it will be done no matter what. We are impressed with their love of their profession!!

Read more...

Meet Ying Sa

Ying Sa is the founder and Principal Certified Public Accountant at Community CPA & Associates, Inc. based in Des Moines, Iowa. The firm provides tax, audit, accounting, business re-structuring and business IT solutions to businesses and individuals across the United States and Canada.

Read more...

Alumni

Community CPA Blogs

viet-services

Chúng tôi phục vụ cho quí vị với sự:

chuyên môn, kinh nghiệm, thành tâm và chuyên nghiệp.Hãng CPA là hãng chuyên về kế toán để cung cấp các dịch vụ về thuế má, kiểm tra, kế toán, cố vấn về thương mại. CPA, chúng tôi có khả năng, có kinh niệm và chu đáo để phục vụ quí vị một cách chuyên nghiệp.

Dịch vụ về bảo chứng và kiểm toán:

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thanh tra, đánh giá, kiểm soát; cũng như các dịch vụ báo cáo đặc biệt cho các tổ chức không lợi nhuận và các doanh nghiệp tư nhân. Báo cáo gần đây nhất được đăng trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp tư vấn về các vấn đề pháp lý theo nhu cầu đặc biệt của quí vị, và nhắc nhở quí vị điều chỉnh các hoạt động doanh nghiệp đúng lúc và cần thiết. Cách tiếp cận kiểm toán của chúng tôi xử dụng các kiểm toán viên có kinh nghiệm và tập trung vào các lãnh vực quan trọng tạo quá tình kiểm toán có năng suất cao hơn và chi phí đạt được hiệu quả thấp nhất. Vì như vậy mà CPA là nơi cung cấp dịch vụ đúng thời gian quí vị cần, phục vụ với khả năng giàu kinh nghiệm với sự chi trả của quí một cách hợp lý.

Các dịch vụ kiểm toán trước sở thuế vụ (IRS):

Dù rằng kiểm toán đó, thuộc về các nhu cầu cá nhân hay thương nghiệp thuộc về thuế vụ của quí vị, Quí vị hãy gặp gỡ liên hệ với chúng tôi (CPA) để chúng tôi được dịp giúp đỡ quí vị trong việc giải quyết các vấn đề về thuế vụ của quí vị. Chúng tôi đại diện cho quí vị hay doanh nghiệp của quí vị tiếp xúc với các cơ quan liên quan về thuế vụ của chính phủ ở cấp Tiểu bang và Liên bang; Quí khách không phải mất thì giờ đi gặp các kiểm toán viên chính phủ.

Chương trình thuế, căn bản cấu trúc thuế, chuẩn bị làm thuế:

Hãy đến với chúng tôi (CPA), hệ thống căn bản cấu tạo thuế của quí vị sẽ được tái định lượng- Chương trình thuế của quí vị sẽ được định lượng một cách phù hợp và điều chỉnh theo cơ sở thương mại của quí vị; Chúng tôi có thể giúp cho quí vị tiết kiệm được tiền bạc với số tiền tiết kiệm này quí vị có thể mở rộng khích trương doanh nghiệp của quí vị. Chúng tôi giúp đỡ quí vị chọn và thành lập các kế hoạch chương trình thuế vụ thích hợp và nhận được mội giấp phép kinh doanh.

Thuế các nước ngoại quốc cho những người mới di dân giải quyết thuế cho người mới di dân đến:

  • Các luật về thuế đặc biệt
  • Các báo cáo đặc biệt về thuế cho di dân
  • Các hồ sở về thuế vụ để nộp đơn xin cấp VISA

Kế toán và sổ lương trong 24 giờ trên 1 ngày ,
7 ngày trong 1 tuần.

Căn cứ trên thông tin của máy vi tinh (Internet) của chúng tôi (CPA) là trong tương lai, mội kế toán doanh nghiệp và sổ lương được xử dụng trên máy vi tính an toàn và riêng tư của quí khách. Các chi phiếu trả lương có thể chuyển thẳng vào các khoảng ngân hàng của nhân viên thụ lãnh, hoặc được in tại văn phòng của khách hàng. Khách hàng cũng có thể thực hiện các thanh toán chi phí cho các nhà cung cấp dịch vụ trong 24 giờ /1 ngày; 7 ngày trong 1 tuần; tại bất kỳ nơi chốn nào và quí vị cũng được xem xét lại các báo tài chánh của quí vị trên hệ thống máy vi tính (Internet).

Vay để kinh doanh và chương trình kế hoạch kinh doanh:

Quí vị suy nghĩ bắt đầu kinh doanh? Quí vị đang tự vấn bước đầu tiên phải làm gì? Chúng tôi (CPA) có thể giúp quí vị, một kế hoạch “Ba bước để điều hành thành công một cơ sơ thương mại. ” Chúng tôi cung cấp cho quí vị về kiến thức và chuyên nghiệp về nộp đơn xin vay tiền và khởi sự điều hành một cơ sở thương nghiệp thành công.

Những dịch vụ thông tin về kinh doanh:

Chúng tôi cung cấp các thông tin về quản lý kinh doanh của quí vị bằng máy vi tính; quí vị có thể giám sát các hoạt động của các nhân viên đang làm việc tại cơ sở doanh nghiệp của quí vị bằng máy điện thoại Iphone. Hoặc quí vị có thể nguyên cứu một sự kiện thương mại được ghi lại trên hệ thống thông tin toàn cầu (Internet) không tốn lệ phí hàng tháng. Quí vị có thể thực hiện sổ lượng và viết chi phiếu để trả các chi phí cho người cung cấp các dịch vụ cần thiết cho cơ sở thương mại của quí vị trong lúc quí vị không có mặt tại cơ sở thương mại. Quí vị có thể kiểm tra các báo cáo về tài chánh của quí vị qua Website của chúng tôi. Chúng tôi giúp quí vị thiết lập POS và hệ thống kiểm kê kho hàng của quí vị và thiết kế theo nhu cầu của quí vị. Trên hết, chúng tôi bảo đảm giá cả thấp nhất trong thành phố, cho một giải pháp toàn diện về thông tin thương mại của qúy vị .