Back to top

Testimonials

If they say it will be done by a certain day, it will be done no matter what. We are impressed with their love of their profession!!

Read more...

Meet Ying Sa

Ying Sa is the founder and Principal Certified Public Accountant at Community CPA & Associates, Inc. based in Des Moines, Iowa. The firm provides tax, audit, accounting, business re-structuring and business IT solutions to businesses and individuals across the United States and Canada.

Read more...

Alumni

Community CPA Blogs

H?i th?o

Lớp hướng dẫn miễm phí

Thứ hai,ngày 2 tháng 06 năm 2015 lúc 1:00 chiều;Tại số 316 East Court Street, Iowa City

Trong lớp hướng dẫn này,quí khách sẽ nhận biết sự khác biệt của C.Corp và S.Corp. Tham dự lớp hướng dẫn này quý vị sẽ có cơ hội thấu hiểu rõ về hai cơ chế thương mại này. biết xữ dụng như thế nào để có nhiều lợi nhuận cho thương vụ của quý khách. Vì có giới hạn về chổ ngồi,chúng tôi yêu cầu quý vị muốm tham dự lớp hướng dẫn phải ghi danh trước, đễ tiện sắp xếp chổ ngồi

Làm ơn gọi Dan Kim tại số điện thoại 319-208-3712 hôm nay để được ghi danh tham dự Trân trọng


Lớp hướng dẫn xử dụng và làm minh bạch tài khoản thương vụ miễn phí

Thứ hai,ngày 28 tháng 04 năm 2015 lúc 1:00 chiều;Tại số 316 East Court Street, Iowa City

Bà Chủ tịch kiêm Giám đốc cơ quan thương nghiệp Community CPA & Associates Inc.

Với trên 20 năm kinh nghiệm về xử dụng và làm minh bạch tài khoản thương vụ,sẽ hường dẫn quí khách biết làm cách nào để xử dụng đùng và biết làm gì để minh bạch tài khoản thuộc thương vụ của quí vị. Lớp hướng dẫn này là những vấn đề cần thiết đến lợi ích của quí vị, để biết phải làm gì liên quan đến tiền của quí vị được xử dụng đúng và được làm minh bạch . Đây là nhửng vấn đề thật sự quí vị cần hiểu biết ; xin quí vị vui lòng bỏ thì giờ tham dự.

Làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp với một số ITIN#?

Thứ hai,ngày 17 tháng 3 năm 2015 lúc 1:00 chiều;Tại số 316 East Court Street, Iowa City

Sẽ có lớp hướng dẫn để quí vị hiểu rõ, quí vị có thể bắt đầu tham gia với thương vụ ITIN (Quí vị đã hỏi :quí vị có thể bắt đầu thương vụ với ITIN ngay bây giờ không,Và đả được trả lời là ĐƯỢC). Vì chổ ngồi có giới hạn chúng tôi yêu cầu quí khách hàng tham dự,làm ơn gọi Dan Kim tại số điện thoại (319)208-3712 ghi danh đễ tiện việc sắp xếp chỗ ngồi

Kính chúc quí khách thăng tiến trong thương nghiệp. Trân trọng


Lớp hướng dẫn:"Tự Quí vị giải quyết Thuế khóa".

Thứ hai,ngày 24 tháng 2 năm 2015 lúc 1:00 chiều;Tại số 316 East Court Street, Iowa City

Thời gian khai thuế gần kề;Thuế khóa không phải là vấn đề dễ dàng để hiểu và cũng không gì, có thể thay thế được

Vì chổ ngồi có giới hạn,Xin quí vị gọi Mr.Dan Y Kim số điện thoại (515 )288 3188 để ghi danh trước giúp tiện việc sắp xếp chổ ngồi. Trân trọng!


Tiết Kiệm Thuế Qua Cơ Cấu.

Lớp miễn phí: February 9, 2015 -- Monday at 7:00 p.m. Community CPA Conference Center

Bạn tiết kiệm tiền thuế công ty thông qua cào lên mỗi đô la từ Starbucks Coffee? Đó là bình thường. Nhưng, bạn có biết các khu vực chủ doanh nghiệp lớn nhất nhất là không nhận thức được là trong cơ cấu thuế! Đến cuối buổi hội thảo, bạn sẽ được một chuyên viên thuế! Hãy gọi cho chúng tôi trước để đăng ký và đặt chỗ Dan Kim at 515-720-5872.


Tiết Kiệm Thuế Qua Cơ Cấu.

Lớp miễn phí: February 10, 2015 -- Tuesday at 7:00 p.m. 316 East Court Street, Iowa City

Bạn đã bỏ lỡ buổi hội ở Des Moines? Hãy đến gặp chúng tôi ở Iowa City. Bạn tiết kiệm tiền thuế công ty thông qua cào lên mỗi đô la từ Starbucks Coffee? Đó là bình thường. Nhưng, bạn có biết các khu vực chủ doanh nghiệp lớn nhất nhất là không nhận thức được là trong cơ cấu thuế! Đến cuối buổi hội thảo, bạn sẽ được một chuyên viên thuế! Hãy gọi cho chúng tôi trước để đăng ký và đặt chỗ Dan Kim at 515-720-5872.


Thứ hai,ngày 12/01/2015,vào lúc 7 giờ00 chiều

Để giúp cho các ChủThưoơg nghiệp có được quyết định đúng để nhận 1 kế toán viên hay chọn 1 văn phòng kế toán cho thương vụ của mình. Bà Giám Đốc kiêm Chủ tịch Community CPA Ass.,Inc.;sẽ có lớp hướng dẫn về công việc này tại số 3816 Ingersoll Ave. Desmoines,IA 50312. Đây là vấn đề hệ trọng cho thương nghiệp của quí vị thành công,quí vị nên dành chút thì giờ tham dự.

Vì phòng hội có giới hạn chổ ngồi,xin quí vị tham dự gọi cho Dan Kim số điện thoại 515 2883188 ; để tiện việc xếp chổ ngồi. Trân trọng


những việc đúng khi quí vị thâu nhận nhân viên mới vào làm?

Lại một lần nữa ,lóp hướng dẫn miễn phí,vào ngày 15 tháng 12 năm 2014 lúc 7 giớ chiều tại cơ sỡ thương nghiệp 3816 Ingersol Ave, Desmoines IA 50312. Bà Chủ tịch kiêm Giám đốc CPA&Ass.,hướng dẫn quí vị có những quyết định đúng khi thu nhận  nhân viên mới vào làm trong thuoong ngưiệp của quí vị. Lớp hướng dẫn sẽ giúp quí vị dễ dàng giãi quyết những khó khăn của quí vị.Vì phòng học  giới hạn chổ ngồi,,Xin quí vị tham dự lớp hướng dẫn gọi Mr. Dan Kim tại số điện thoại 515-2883188 ghi danh trước,giúp tiện việc sắp xếp chổ ngồi

Trân trọng


Thứ hai,ngày 24 tháng 11 năm 2014 lúc 7 giờ chiều

Bà Chủ tịch kiêm giám đốc dịch vụ Community CPA&Ass.,tai địa chỉ 3816 Ingersoll Ave.sẽ có lớp hướng dẫn để quí vị hiểu rõ, quí vị có thể bắt đầu tham gia với thương vụ ITIN ( Quí vị đã hỏi :quí vị có thể bắt đầu thương vụ với ITIN ngay bây giờ không,Và đả được trả lời là ĐƯỢC). Vì chổ ngồi có giới hạn chúng tôi yêu cầu quí khách hàng tham dự,làm ơn gọi Dan Kim tại số điện thoại (515)288-3188 ghi danh đễ tiện việc sắp xếp chỗ ngồi

Kính chúc quí khách thăng tiến trong thương nghiệp.Trân trọng


Lớp hướng dẫn:"Tự Quí vị giải quyết Thuế khóa".

Thứ hai,ngày 10 tháng 11 năm 2014 lúc 7:00 chiều;Tại số 3816 Ingersoll Ave. Des-Moines, IA

Thời gian khai thuế gần kề;Thuế khóa không phải là vấn đề dễ dàng để hiểu và cũng không gì, có thể thay thế được

Vì chổ ngồi có giới hạn,Xin quí vị gọi Mr.Dan Y Kim số điện thoại (515 )288 3188 để ghi danh trước giúp tiện việc sắp xếp chổ ngồi. Trân trọng!


Thế nào mà ngân sách Thương nghiệp của quí vị tăng vậy?

Thứ hai,Ngày 27 tháng 10 năm 2014,lúc 7 giờ00 chiều ;Tại số 3816 Ingersoll Ave. Des-Moines, IA

Bà Chủ tịch và Giám đốc Community CPA & Ass.,sẽ có lớp hướng dẫn miễm phí đễ quí vị hiểu biết về vấn đề ngân sách của thương nghiệp do quí vị làm chủ.Đây là sự hiểu biết ,quan trọng để giúp quí vị thu đạt được thành công và theo đúng với qui luật thương nghiệp. Mong quí vị bỏ chút thì giờ tham dự.

Vì chổ ngồi có giới hạn,Xin quí vị gọi Mr.Dan Y Kim số điện thoại (515 )288 3188 để ghi danh trước giúp tiện việc sắp xếp chổ ngồi. Trân trọng!


Như thế nào,Quí vị đọc một bản tin về Tài chánh dễ dàng để hiểu được

Ngày 13 tháng 10 năm 2014 ;Tại Văn phòng Community CPA.com số 3816 Ingersoll Ave.Desmoines,IA

Bà Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty sẽ có lớp hướng dẫn về vấn đề nầy cho quí vị hiện đang là chủ một thương nghiệp hay quí vị có ý định sẽ làm chủ một thương vụ. Vì vấn liên quan đến lợi ích tài chánh , quí vị cố gắng tham dự để tự giúp mình giải quyết vấn đề tài chánh cho thương vụ của quí vị có được nhiều lợi hơn.

vì văn phòng có giới hạn về chổ ngồi xin quí vị gọi Mr. Dan Y Kim tại số điện thoại 515 288 3188 ghi danh để tiện việc sắp xếp chổ ngồi trân trọng!


Thứ hai,ngày 22/09/2014,vào lúc 7 giờ00 chiều

Để giúp cho các ChủThưoơg nghiệp có được quyết định đúng để nhận 1 kế toán viên hay chọn 1 văn phòng kế toán cho thương vụ của mình. Bà Giám Đốc kiêm Chủ tịch Community CPA Ass.,Inc.;sẽ có lớp hướng dẫn về công việc này tại số 3816 Ingersoll Ave. Desmoines,IA 50312. Đây là vấn đề hệ trọng cho thương nghiệp của quí vị thành công,quí vị nên dành chút thì giờ tham dự.

Vì phòng hội có giới hạn chổ ngồi,xin quí vị tham dự gọi cho Dan Kim số điện thoại 515 2883188 ; để tiện việc xếp chổ ngồi. Trân trọng


Thứ hai,ngày 18/08/2014,vào lúc 7 giờ00 chiều

tại cơ sở Community CPA & ASS.,địa chi: 3816 Ingersoll Ave.Desmoines,IẠ 50312. Dưới sự hướng dẫn của Bà Chủ tịch kiêm Giám đốc,một lớp hướng dẫn miễm phí,để quí vị hiểu rõ:thế nào tuyển nhận 01 nhân viên mới ,với đầy sự tin tưởng của mình

Lớp hướng dẫn có giới han chổ ngồi,xin vui lòng gọi DAN KIM số điện thoại:515-2883188, ghi danh trước giúp tiện việc sắp xếp. Trân trọng.


Thứ hai,ngày 28 tháng 07 năm 2014 lúc 7 giờ chiều

Bà Chủ tịch kiêm giám đốc dịch vụ Community CPA&Ass.,tai địa chỉ 3816 Ingersoll Ave.sẽ có lớp hướng dẫn để quí vị hiểu rõ, quí vị có thể bắt đầu tham gia với thương vụ ITIN ( Quí vị đã hỏi :quí vị có thể bắt đầu thương vụ với ITIN ngay bây giờ không,Và đả được trả lời là ĐƯỢC). Vì chổ ngồi có giới hạn chúng tôi yêu cầu quí khách hàng tham dự,làm ơn gọi Dan Kim tại số điện thoại (515)288-3188 ghi danh đễ tiện việc sắp xếp chỗ ngồi

Kính chúc quí khách thăng tiến trong thương nghiệp.Trân trọng


Lớp hướng dẫn miễm phí

Sau cùng Bà Giám đốc kiêm Chủ tịch Community CPA & Associates Inc sẽ có lớp hướng dẫn miễm phí vào lúc 7 giờ chiều ngày 14 tháng 7 năm 2014 tại cơ sở dịch vụ Community CPA & Ass.

Trong lớp hướng dẫn này,quí khách sẽ nhận biết sự khác biệt của C.Corp và S.Corp. Tham dự lớp hướng dẫn này quý vị sẽ có cơ hội thấu hiểu rõ về hai cơ chế thương mại này. biết xữ dụng như thế nào để có nhiều lợi nhuận cho thương vụ của quý khách. Vì có giới hạn về chổ ngồi,chúng tôi yêu cầu quý vị muốm tham dự lớp hướng dẫn phải ghi danh trước, đễ tiện sắp xếp chổ ngồi

Làm ơn gọi Dan Kim tại số điện thoại 515-288 3188 hôm nay để được ghi danh tham dự Trân trọng


Lớp hướng dẫn xử dụng và làm minh bạch tài khoản thương vụ miễn phí

Thứ hai,ngày 16 tháng 06 năm 2014 : lúc 7 giờ 0 chiều

Bà Chủ tịch kiêm Giám đốc cơ quan thương nghiệp Community CPA & Associates Inc.

Với trên 20 năm kinh nghiệm về xử dụng và làm minh bạch tài khoản thương vụ,sẽ hường dẫn quí khách biết làm cách nào để xử dụng đùng và biết làm gì để minh bạch tài khoản thuộc thương vụ của quí vị. Lớp hướng dẫn này là những vấn đề cần thiết đến lợi ích của quí vị, để biết phải làm gì liên quan đến tiền của quí vị được xử dụng đúng và được làm minh bạch . Đây là nhửng vấn đề thật sự quí vị cần hiểu biết ; xin quí vị vui lòng bỏ thì giờ tham dự.

Phòng của lớp hướng dẫn có giới han cho số người tham dự;xin quí vị muốn tham dự, vui long liên lạc với DAN KIM điện thoại số (515)288-3188 để ghi danh trước ,cũng giúp cho chúng tôi sắp xếp chổ cho quí vị suốt trong thời gian tham dự tốt nhất. Trân trọng!


Thứ Hai,Ngày 26 tháng 05 năm 2014;Lúc 07 giờ chiều

Tại: Community CPA & Associate Inc.

3816 Ingersoll Ave. Des Moines, Iowa 50312

Với kinh nghiệm trên 20 năm làm việc về các vấn đề tài chánh và quản lý thương nghiệp. Bà Ying Sa ,chủ tich và Giám đốc điều hành của Công ty Community CPA & Associates sẽ có lớp hướng dẫn miễn phí về những điều quan trọng trong lãnh vực TÀI CHÁNH và QUẢN LÝ NGÂN SÁCH THƯƠNG VỤ cuả quí vị, tránh phạm các luật hiện hành của chính phủ. Đây là những vấn đề Tối Huệ Trọng để giúp quí vị hiểu làm thế nào điều hành cơ sở thương mại có nhiều lợi lộc hơn ,quí vị nên bỏ chút thì giờ tham dự lớp hướng dẫn bổ ích này. Vì lớp hướng dẫn, chổ ngồi có giới hạn,chúng tôi yêu cầu quí vị THAM DỰ PHẢI GHI DANH TRƯỚC.

Xin vui lòng liên hệ với Dan Kim tại điện thoại số: (515)288-3188 , để được ghi danh. Cảm ơn tầt quí thương chủ!